Stockvägen

Gungdjur, rutschkana och gungor.

Lekplatsen ligger vid ett villaområde mittemellan Timmervägen och Stockvägen och är placerad på en stor gräsyta med utrymme för lek och bollspel med två mål uppställda. Det finns en grill på platsen och bänkar. Belysning saknas på platsen.

Lekutrustning

Platsen är främst avsedd för yngre barn. Den har ett mindre lekutbud med lekutrustning bestående av gungor, gungdjur, sandlåda med baksand och rutschkana.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad eftersom underlaget till stor del består av gräsyta vilket kan försvåra framkomligheten.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Timmervägen 61.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?