Stockvägen

Gungdjur, rutschkana och gungor.

Lekplatsen ligger mellan två gator i ett lugnt villaområde i kommundelen Länna.

Lekplatsen passar bäst för yngre barn. Den har ett mindre lekutbud med lekutrustning bestående av gungor, gungdjur, sandlåda med baksand och rutschkana.

På den stora gräsytan som omger lekplatsen finns dock gott om utrymme för lek och bollspel även för äldre barn.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad eftersom underlaget till stor del består av gräsyta vilket kan försvåra framkomligheten.

Hitta hit

Adress: Timmervägen 61.

Busshållplats: Länna norra.

 

Uppdaterad 9 juli 2021

Var informationen till din hjälp?