Stortorpsparken

Firande i Stortorpsparken.

Stortorpsparken ligger centralt i Stortorp mellan Tjäderstigen och Bygdegårdsvägen. Parken omfattar ett 3,5 hektar stort område och har karaktär av en festplats med stugor och bodar placerade kring en öppen yta.

Parken drivs av bygdegårdsföreningen Stortorpsparken som anordnar olika aktiviteter och är engagerade i den svenska allmogekulturen. Parken är välanvänd, särskilt under högtider. Här anordnas årligen midsommarfirande, julmarknad och valborgsmässofirande.

Festplatsen omges av ett skogsparti där det även finns en backe som vintertid används flitigt för pulkaåkning.

Adress: Tjäderstigen 16.

Uppdaterad 7 juli 2021

Var informationen till din hjälp?