Strömkarlen

Klätterställning med rutschkana.

Lekplatsen ligger i villaområde nära Trehörningen och skärmas av från vägen tack vare högt gräs och ligger nära långkärrsvägen som avskärmas från lekplatsen av vegetation i form av högre gräs. Det finns belysning utmed gång- och cykelstråk. På lekplatsen finns sittplatser och bänkar med bord.

Lekutrustning

Lekplatsen är avsedd för olika åldersgrupper, men i första hand för äldre barn. Det finns både en vanlig och en upphöjd sandlåda med baksand och bakbord, gungor, gungdjur, klätterställningar för olika åldrar med rutschkanor. 

Bredvid lekplatsen finns en inburad fotbollsplan.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen brister i sin tillgänglighetsanpassning med undantag för den färgglada lekutrustningen som underlättar för synskadade.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Långkärrsvägen 71.

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?