Terapiparken

Terapiparken ligger skyddat i ett bostadsområdet Grantorp i Flemingsberg.

Gungor och lekplats.

Lekplatsen

Lekplatsen passar för barn i olika åldrar. Här finns gungdjur, gungor, klätterställningar, rutschkana och lekstubbar. Det finns också träskulpturer i form av olika djur som går att använda för lek.

Gröna gräskullar omgärdar platsen och uppvuxna träd och buskar ger ett lummigt intryck. Det finns belysning, pergola och sittplatser i form av bänkar med tillhörande bord.

Tillgänglighetsanpassning

Delar av lekutrustningen är monterad på gummiasfalt vilket underlättar för rullstolsburna att ta sig fram till leken. Här finns också en gungsits som är möjlig att använda för personer med funktionsvariation.

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Terapivägen 20 i Flemingsberg.

Uppdaterad 14 september 2023

Var informationen till din hjälp?