Terapiparken

Gungor och lekplats.

Lekplatsen ligger skyddat i bostadsområdet Grantorp. 

Gröna gräskullar omgärdar platsen och uppvuxna träd och buskar ger ett lummigt intryck. Det finns belysning, pergola och sittplatser i form av bänkar med tillhörande bord.

Lekplatsen passar för barn i olika åldrar. Här finns gungdjur, gungor, klätterställningar, rutschkana och lekstubbar. Det finns också träskulpturer i form av olika djur som går att använda för lek.

Tillgänglighetsanpassning

Delar av lekutrustningen är monterad på gummiasfalt vilket underlättar för rullstolsburna att ta sig fram till leken. Här finns också en gungsits som är möjlig att använda för personer med funktionsvariation.

Hitta hit

Adress: Terapivägen 20.

 

Uppdaterad 9 juli 2021

Var informationen till din hjälp?