Terapiparken

Gungor och lekplats.

Lekplatsen ligger skyddat vid bostadsområdet Grantorp. Gröna gräskullar omsluter platsen och uppvuxna träd och buskar skapar ett lummigt intryck. Lekplatsen har sittmöjligheter i form av bänkar med tillhörande bord, och det finns belysning.

Lekutrusning

Lekplatsen passar för barn i olika åldrar. Det finns gungdjur, gungor, klätterställningar med nät och rutschkana, lekstubbar och en pergola. Det finns också träskulpturer i form av olika djur som går att använda för lek.

Tillgänglighetsanpassning

Delar av lekutrustningen är monterad på gummiasfalt vilket underlättar för rullstolsburna att ta sig fram till leken. 

Hitta hit

Lekplatsen ligger på Terapivägen 20.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?