Utsäljeparken

Park med utsikt mot grusplan.

Utsäljeparken är en 2,0 hektar stor park som ligger i anslutning till Utsäljeskolan väster om Häradsvägen i Segeltorp. Parken har karaktär av lekområde och kan genom sin närhet till skolan lätt uppfattas som en del av skolgården. Området består av en stor grusad fotbollsplan, basketplan och en gräsyta vars branta del är perfekt för att åka pulka.

Lekområdet omges av villa- och radhusbebyggelse och övergår i naturpartier i den nordöstra delen och delvis väster om bollplanen. Ett gångstråk leder genom området.

Adress: Byggmästarvägen 227, Segeltorp.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?