Utsäljeparken

Utsäljeparken är en två hektar stor park som ligger i anslutning till Utsäljeskolan väster om Häradsvägen i Segeltorp.

Park med utsikt mot grusplan.

Parken

Utsäljeparken har karaktär av lekområde och kan genom sin närhet till skolan lätt uppfattas som en del av skolgården. Området består av en stor grusad fotbollsplan, basketplan och en gräsyta vars branta del är perfekt för att åka pulka.

Lekområdet omges av villa- och radhusbebyggelse och övergår i naturpartier i den nordöstra delen och delvis väster om bollplanen. Ett gångstråk leder genom området.

Hitta hit

Parken ligger på Byggmästarvägen 227 i Segeltorp.

Uppdaterad 14 september 2023

Var informationen till din hjälp?