Vårby herrgårdspark

Vårby herrgårdspark, före detta Vårby strand, är en 4,8 hektar stor park som ligger utmed Vårbyfjärden och som avgränsas av Vårbackavägen. Ett gångstråk binder samman området med Vårbyparken.

Parken, som är en del av den gamla gårdsmiljön kring Vårby gård, sträcker sig utmed vattnet och är Vårbys gemensamma stadspark.

Parken

Under 2108 rustades parken upp och fick flera nya delar. Här kan du bada, träna i utegymmet, spela beachvolleyboll och pingis. Det finns också lekmöjligheter för både lite mindre och större barn, grillplatser, hammock, en scen, ett koloniområde, sittplatser och en ångbåtsbrygga.

Historiskt tema

Parken är en del av den gamla gårdsmiljön kring det före detta säteriet Vårby gård med anor från 1600-talet. Många av ädellövsträden i parken är rester från den forna parkanläggningen. I Vårby har människor i alla tider bott och här finns flera viktiga fornlämningar.

I Vårby herrgårdspark synliggörs områdets spännande historia!  I parken finns informationstavlor som fokuserar på olika tidsepoker. Det finns till exempel en skylt om vikingatidens Vårby och kopplingen till Birka. Vid vikingalekplatsen i parken finns en skylt där du kan läsa mer om asatron. Huddinges kommunvapen vårdkasen kopplar till Korpberget där man tände vårdkasar förr.

Tillgänglighetsanpassning

Lekparken ligger till största del på plan mark, medan parken består av både plana och kuperade delar. Underlaget består av bark och stenmjöl, vilket möjliggör att ta sig fram med exempelvis barnvagn och rullstol. Lekplatsen är enkel att nå med bil, då det finns en parkering i nära anslutning.

Hitta hit

Vårby herrgårdspark ligger vid Mälaren intill Vårby allé, cirka 600 meter från Vårby gårds centrum.

Uppdaterad 29 april 2019

Var informationen till din hjälp?