Vårby strand

Vårby strand är en 4,8 hektar stor park som ligger utmed Vårbyfjärden och som avgränsas av Vårbackavägen. Ett gångstråk binder samman området med Vårbyparken.

Parken, som är en del av den gamla gårdsmiljön kring Vårby gård, sträcker sig utmed vattnet och fungerar främst som populärt promenadområde. Idag finns bara grunden kvar av det gamla säteriet som grundades på 1600-talet. Ett koloniområde ligger inbäddad bland träden, och korsande gångstråk tar besökaren ner till en ångbåtsbrygga. En äldre terrassanläggning ligger i skogssluttningen väster om bryggan.

Vårby strand är en viktig tillgång i området och är som kulturmiljö av högt värde i Huddinge.

Upprustning med historiskt tema

Huddinge kommun har fått 6,5 miljoner kronor från regeringen för att tillsammans med Vårbyborna bygga Vårby strandpark. Det välanvända strandstråket mellan Vårbybadet och Korpberget förtydligas och blir parkens huvudåder. Kommunen lägger också 6,5 miljoner kronor på projektet.

Tanken är att det ska bli en multifunktionell park med plats för lek, promenader, träning, grillning och samvaro. Temat är historia eftersom parken är en del av den gamla gårdsmiljön kring före detta säteriet Vårby gård med anor från 1600-talet. Fokusgrupper med boende har fått beskriva vilka funktioner de önskar i parken, bland andra engagerades unga i projektet ”Tillsammans för Vårby”.

Byggnationen startar hösten 2017 och parken beräknas vara klar 2018.

Hitta hit

Adress: Vårby strand ligger cirka vid Mälaren intill Vårby allé, cirka 600 meter från Vårby gårds centrum.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?