Vårby herrgårdspark

Vårby herrgårdspark, före detta Vårby strand, är en 4,8 hektar stor park som ligger utmed Vårbyfjärden och som avgränsas av Vårbackavägen. Ett gångstråk binder samman området med Vårbyparken.

Parken, som är en del av den gamla gårdsmiljön kring Vårby gård, sträcker sig utmed vattnet. Den är Vårbys gemensamma stadspark med plats för lek, bollspel, promenader, träning, bad, picknick, grillning och samvaro.

Parken är en del av den gamla gårdsmiljön kring det före detta säteriet Vårby gård med anor från 1600-talet. Många av ädellövsträden i parken är rester från den forna parkanläggningen.

Vårby herrgårdspark är en viktig tillgång i området och är som kulturmiljö av högt värde i Huddinge.

Historiskt tema

Under 2108 rustades parken upp och fick flera nya delar. I parken kan du bada, träna i utegymmet, spela beachvolleyboll och pingis. Det finns också lekmöjligheter för både lite mindre och större barn, grillplatser, hammock, en scen, ett koloniområde, sittplatser och en ångbåtsbrygga.

Parken synliggör Vårbys spännande historia! I Vårby har människor i alla tider bott och här finns flera viktiga fornlämningar. I parken finns informationstavlor som fokuserar på olika tidsepoker. Det finns till exempel en skylt om vikingatidens Vårby och kopplingen till Birka. Vid vikingalekplatsen i parken finns en skylt där du kan läsa mer om asatron. Huddinges kommunvapen vårdkasen kopplar till Korpberget där man tände vårdkasar förr.

Hitta hit

Adress: Vårby herrgårdspark ligger vid Mälaren intill Vårby allé, cirka 600 meter från Vårby gårds centrum.

Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?