Vistabergs lekplats

Klätterställning med rutschkana.

Lekplatsen ligger i trädgårdsstaden Vistaberg. Växtlighet skärmar av mot området runtomkring. Det finns belysning och sittplatser.

Lekutrustning

Lekplatsen är främst avsedd för yngre barn, men kan även passa för äldre barn. Det finns en större klätterställning, kompisgunga, vanliga gungor, basketplan samt lekmöjligheter i det bortre skogspartiet. Lekredskapen är tydligt separerade av mindre gräsytor, och för de minsta finns en inhägnad del med en liten rutschkana, sandlåda och fjädergungdjur.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med asfalterade småvägar inom lekplatsen och ligger i förbindelse med trottoaren som löper intill. Underlaget består av gummiasfalt och till hjälp för synskadade finns det kontraster på underlaget utöver lekredskap i tydliga färger. 

Adress: Gösta Lindells väg 47.

Uppdaterad 10 juli 2020

Var informationen till din hjälp?