Badplatsprogram

Huddinges tolv badplatser ska hålla en hög och jämn standard. Vårt badplatsprogram beskriver vilka åtgärder som behövs för att uppnå det så att baden ska kunna fungera som trevliga och tillgängliga mötesplatser. Badplatserna ska bland annat få mer sittplatser, grillplatser och sopkärl för engångsgrillar.

Förhoppningsvis gör också nya skyltar med information om badet, driftsansvarig och uppgifter till räddningstjänst att du känner dig tryggare när du badar hos oss i Huddinge.

Upprustningen sker under 2016 och 2017 utifrån åtgärder som programmet beskriver.

Badplatsprogrammet

Badplatsprogrammet antogs i Kommunfullmäktige den 7 december 2015. Innan dess pågick ett remissförfarande under 2014 då intresserade kunde lämna synpunkter.

Uppdaterad 10 juli 2017

Var informationen till din hjälp?