Fiske

Det finns många fina fiskeplatser i Huddinge. Du behöver fiskekort för att fiska i Huddinges sjöar. Genom sportfiskekortet har du också möjlighet att fiska i många sjöar i hela Stockholmsområdet.

Fiskesjöar i Huddinge

Fiskeplatserna presenteras på naturkartan.se, där du också kan läsa om vilken typ av fisk du kan fånga och annat som gäller för respektive fiskeplats.

Albysjön

Drevviken

Gömmaren

Långsjön

Långsjön, Paradiset

Magelungen

Mörtsjön

Orlången

Sundby

Trehörningen

Trehörningen, Paradiset

Vårbyfjärden

Öran

Köp fiskekort

Du behöver fiskekort för att fiska i Huddinges sjöar. Det köper du genom Sportfiskarna Stockholmsdistrikt. Genom sportfiskekortet har du också möjlighet att fiska i många sjöar i hela Stockholmsområdet.

För fiske i Gömmaren skaffar du fiskekortet via Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening.

Du behöver inget fiskekort för vanligt fiske i Albysjön och Vårbyfjärden, dock för kräftfiske.

Köp sportfiskekort (sportfiskarna.se)

Köp fiskekort för fiske i Gömmaren (fiskekort.se)

Avrådan från att äta fisk från flera insjöar

Huddinge kommun avråder från att äta fisk fångad i Magelungen, Drevviken och Trehörningen. Var även försiktig med att äta fisk från Långsjön och Orlången.

Avrådan beror att vid provfiske har halter av skadliga ämnen såsom PFOS, PBDE och PCB uppmätts som överskrider eller ligger väldigt nära EUs gränsvärden sedan de sänktes 2020. Dessa ämnen förekommer i vår natur på grund av användning av miljöfarliga ämnen i samhället, både historiskt och idag.

Vad gäller fisk som är fångad i Huddinges övriga sjöar uppmanar kommunen till viss försiktighet. Anledningen är att kommunen i dagsläget inte har tillgång till färska mätningar på fisk från dessa sjöar.

Kommunens avrådan och uppmaning till extra försiktighet är en försiktighetsåtgärd och gäller tills vidare. Det finns ingen risk för akuta hälsoproblem om man äter fisk fångad i Huddinges sjöar.

Livsmedelsverkets generella råd om insjöfisk är att inte äta fisk fångad i insjöar mer än någon gång eller några gånger per år. Särskild försiktighet gäller för barn, ungdomar och gravida.

All fisk är inte nyttig (livsmedelsverket.se)

PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll (livsmedelsverket.se)

Uppdaterad 14 maj 2024

Var informationen till din hjälp?