Hitta till bostadsnära natur

I Huddinge kommun finns 16 röda markörer som visar vägen till så kallade gröna entréer vid bostadsnära grönområden. Sådana områden kan vara svåra att nå eftersom närboende har privatiserat vägarna dit, eller att entréerna är otydliga. De röda markörerna hjälper dig att hitta dit.

De gröna entréerna finns i Flemingsberg, Sjödalen-Fullersta, Segeltorp och Stuvsta-Snättringe. I kartorna nedan ser du var de ligger.

Karta över de gröna entréerna i mellersta Huddinge (pdf)

Karta över de gröna entréerna i östra Huddinge (pdf)

En stolpe med markör för grön entré.
Om du ser en sån här markör har du hittat en entré till ett bostadsnära naturområde.

Uppdaterad 14 maj 2024

Var informationen till din hjälp?