Hitta till bostadsnära natur


De röda prickarna visar var entréerna finns. Klicka på bildn för att se den i större format.

I Flemingsberg, Sjödalen-Fullersta, Segeltorp och Stuvsta-Snättringe finns 16 markörer som visar vägarna till så kallade gröna entréer vid bostadsnära grönområden. Ofta är sådana områden svåra att nå eftersom närboende har privatiserat vägarna dit, eller att entréerna in till grönområdena är otydliga. De röda markörerna hjälper dig att hitta till grönområdena.

Om du ser en sån här markör har du hittat en entré till ett bostadsnära naturområde.
Om du ser en sån här markör har du hittat en entré till ett bostadsnära naturområde.

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?