Hitta till bostadsnära natur

Karta med röda prickar som visar var gröna entréer finns.
De röda, numrerade prickarna i bilden visar var entréerna finns.

Kartbild över de gröna entréerna i mellersta Huddinge

Kartbild över de gröna entréerna i östra Huddinge

I Flemingsberg, Sjödalen-Fullersta, Segeltorp och Stuvsta-Snättringe finns 16 markörer som visar vägarna till så kallade gröna entréer vid bostadsnära grönområden. Ofta är sådana områden svåra att nå eftersom närboende har privatiserat vägarna dit, eller att entréerna in till grönområdena är otydliga. De röda markörerna hjälper dig att hitta till grönområdena.

En stolpe med markör för grön entré.
Om du ser en sån här markör har du hittat en entré till ett bostadsnära naturområde.

Uppdaterad 16 december 2020

Var informationen till din hjälp?