EWK - En solidarisk röst

EWK, Utan titel, 1992.
EWK, Utan titel, 1992.

Fullersta Gård presenterar en ny permanent utställning om Ewert Karlsson (1918–2004), mer känd som signaturen ”EWK”.

Mestadels självlärd i teckning, anses EWK än idag vara en av Sveriges främsta, mest prisbelönta illustratörer och politiska satirtecknare med internationell räckvidd. Under sin 44 år långa karriär producerade han cirka 40 000 teckningar och gav ut drygt 20 böcker.

Med sin säregna svarta linje kommenterade han träffsäkert, begripligt och humoristiskt komplexa politiska frågor i sin samtid. Istället för att enbart roa eller ta parti för en sida var EWK mån om att genom förenkling och överdrifter belysa orättvisor samt väcka till eftertanke och engagemang. Bilderna sammanfattade många gånger mer dåtidens samhällsdebatt än enbart EWK:s egna åsikt.

I sina teckningar fokuserade han återkommande på frågor om miljöpolitik, välfärd, jämlikhet och den lilla människans livssituation i en alltmer globaliserad värld. Andra centrala teman var det världspolitiska läget från 1950 till 90-talet, samhällspolitiska frågor i Sverige samt västvärldens ansvar i en postkolonial värld.

Utställningen EWK – en solidarisk röst belyser hans utveckling som tecknare i relation till viktiga nationella och internationella händelser i tiden, men ger också en inblick i hans liv. Med tiden formade han en allt starkare solidarisk livsåskådning med en ekologisk, ekonomisk och social dimension: Hur bemöter vi människor som drabbats av krig, förtryck, fattigdom eller klimatkriser? Hur hanterar vi ett pluralistiskt samhälle och vilken roll spelar medierna? Hur förhåller vi oss till planetära gränser och jordens begränsade resurser samt vilka ekonomiska system skapas och vem drar nytta?

EWK utbildade sig först inom lantbruk för att 1943 bli arbetsledare på Tåby gård i Östergötland. Med sin familj flyttade han 1952 till en villa i Stuvsta, Huddinge, för att satsa på en karriär som satirtecknare. Hans kunskap inom jordbruk gjorde honom eftertraktad. EWK var från 1966 fram till sin sjukdom 1995 verksam på Aftonbladet, där hans helsidesillustrationer intill ledarspalt och reportageresor ständigt mottog stor uppmärksamhet. Han vann priser i världsmästerskapet i teckning i Montréal med utrikespolitiska motiv vid flera tillfällen och hans bilder publicerades i många internationella tidningar, bland annat The New York Times, Herald Tribune, Der Spiegel, Al Medina och Le Monde.

Utställningen invigdes den 8 oktober 2022 med invigningstal av Kultur- och fritidsdirektör Anja Dahlstedt och Carina Milde, intendent för EWK-museet på Arbetets Museum.

Uppdaterad 21 april 2023