Klas Barbrosson - SLARV

25 november 2023 - 25 februari 2024

Vernissage 25 november kl 12.00 – 16.00

Klas Barbrosson rökmålning.
Klas Barbrosson, Tilltrasslad Situation (1), 2021, Rökbomber på akvarellpapper.

Fullersta Gård presenterar Klas Barbrossons separatutställning SLARV.

Klas Barbrossons konstnärskap ger uttryck för ett sökande, experimenterande och kommenterande förhållningssätt till vår samtid. Återkommande ifrågasätter och spelar han med olika former av kontroll, begränsningar och maktstrukturer. Genom att på ett lekfullt, obstinat sätt plocka från olika sammanhang och foga ihop företeelser, handlingar och objekt som vi idag associerar med olika nivåer av kultur skapar han nya perspektiv på stil. Vad händer när de möts och går in i varandra?

Han beskriver sin arbetsprocess på följande vis:

”Det är vansinnigt massa val man gör längs vägen fram till ett färdigställt verk, så antingen är hela mitt liv en slump, möjligt, eller så är slumpen bara ett medium jag medvetet använder för det är ofrånkomligt så att säga. Där någonstans kanske andra misstar det för att vara slarv.”

Han tillägger att det ofta handlar om en känsla, att något är på gång eller ligger i luften. När Klas Barbrosson med en stor dos nyfikenhet observerar sin omgivning, uppstår situationer där han kommer i kontakt med sitt undermedvetna. Det som först kändes vagt eller flummigt tar form. Han har idag övergett att lite planlöst samla på det som känns kvasi-intressant och fokuserar numera direkt på det han vill förmedla kring samtiden och dess symbolvärden. Självrannsakan, och tiden den kräver, är en ständig följeslagare.

blå-vita vägskyltar som används i kurva men som här pekar uppåt
SLARV, 2023, vägskyltar, foto: Jesper Lindgren.

Klas Barbrossons praktik inbegriper en mängd olika medier såsom text, måleri, skulptur, foto, performance, happening, video och textilkonst. Oavsett medium utgår han från en reflektion eller positionering till en outtalad samhällsnorm. Han opponerar sig mot det som vi allmänt betraktar som nostalgiskt, och fokuserar istället på det som sker i stunden, till exempel i en kurva in mot Jönköping. I aktuell utställning SLARV visas objekt, måleri och video. Från att tidigare ha använt sig av kravallstaket, papperskorgar och olika vägskyltar återvänder han till det sistnämnda i ett nytt titelverk.

”Ett verk jag tänkt på att göra i 15 år dök upp i och med ordet SLARV, och en energi frigjordes. De slitna vägskyltarna som signalerar skarp kurva på riksväg 40, staplade på varandra, två såna skyltar, den nedre skylten är äldre och man har satt en nyare ovanpå. Det i sig skapar en slags spegling, trompe l'œil effekt. Så jag fick tag på några nerkörda skyltar (Slarv att missa den tydliga skylten) i en container, bankade ut dom, kapade bort gamla bultar och satte ihop dom igen, och ställde dom på höjden. Pekandes mot himlen eller ner mot helvetet, beror på hur du är lagd. Men det är ju bara i mitt huvud.”

Klas Barbrosson (FKA Eriksson) är född 1976. Bor och verkar i Göteborg. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har ställt ut både nationellt och internationellt och finns representerad i flera privata och offentliga konstsamlingar. Han är nu även aktuell i grupputställningen The Irreplaceable Human på Louisiana, DK.

Uppdaterad 16 november 2023