Långsjöskolan

Långsjöskolan planeras byggas i Segeltorp. Skolan kommer att vara en skola för barn från förskoleklass till årskurs tre.

Skolan har redan startat sin verksamhet och har idag elever i förskoleklass och årskurs 1, som går i Segeltorpsskolans lokaler. Planen är att Långsjöskolans elever även fortsättningsvis kommer att gå i Segeltorpsskolans lokaler, fram till dess att den nya skolan står färdig hösten 2020.

Från och med 1 juli 2017 utgör Långsjöskolan och Skansbergsskolan ett rektorsområde med en gemensam rektor.

Läs mer om planarbetet för Långsjöskolan

Kontakt

Chronas Väg 12, 141 71 Segeltorp

Telefon: 08-535 330 70