Fasadbild av Glömstaskolan.

Glömstaskolan - En plats att lära och växa på!

Glömstaskolan är en kommunal F-9-skola belägen i natursköna Glömsta i Huddinge. Med naturen inpå knuten arbetar vi för att tillsammans skapa den bästa skolan för våra elever.Ansök till vår skola

På Glömstaskolan

Vi erbjuder undervisning i innovativ, nytänkande och prisvinnande arkitektur. Skolan har legat på nuvarande plats sedan hösten 2016 och smygstartades läsåret dessförinnan med en förskoleklass på en närliggande skola. Vi har vuxit kontinuerligt sedan starten och har fullt utbyggda en kapacitet för ca 900 elever.

Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Vi har även en hög andel behöriga lärare vilket borgar för undervisningskvalitet!

Årskurs F-3 och fritids har huvuddelen av sin undervisning i ett eget hus medan åk 4-9 befinner sig huset som även inhyser lokaler för slöjd, bild, musik, hemkunskap samt matsal för samtliga elever. Idrottsundervisningen bedrivs i den nybyggda Glömstahallen som ligger en liten promenad från skolgården. 

Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

Välkommen till Glömstaskolan – En plats att lära och växa på!

Nyheter

Se fler nyheter