Kontakt

På Glömstaskolan har vi en kontakttrappa som ska underlätta för er gällande vem ni ska kontakta i vilka frågor.

Kontakttrappan kan uppdateras och därför läggs den endast in här som en länk.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?