Elever och vårdnadshavare

Här hittar ni viktig information om frånvaro, läsårsdata, olycksfallsförsäkring och Unikum. Ni kan också hitta information om hur vi arbetar med elevdelaktighet och hur ni kan framföra synpunkter eller eventuella klagomål.

Uppdaterad 16 februari 2022

Var informationen till din hjälp?