Höstens förskoleklasser kommer att gå i lokaler på Gamla Stockholmsvägen 101

19-03-27

Nyhet

Glömstaskolan växer och under läsåret 2019/2020 kommer de nya förskoleklasserna att placeras i tillfälliga lokaler i väntan på att den nya skolbyggnaden färdigställs.

De elever som börjar i förskoleklass på Glömstaskolan höstterminen 2019 kommer under läsåret 2019/2020 att gå i Skapaskolans gamla lokaler på Gamla Stockholmsvägen 101, en bit bortom Glömsta förskola.

Anledningen är att bygget av den nya skoldelen på Glömstaskolan för F-3-elever fortfarande pågår. Samtidigt finns det inte plats för fler årskullar i huvudbyggnaden.

Lokalerna på Gamla Stockholmsvägen 101 består av paviljonger som är väl anpassade för skolverksamhet. Det finns mottagningskök, matsal och en fin skolgård.

Från Glömstaskolan är det cirka 15-20 minuters promenad på en gång- och cykelväg till de tillfälliga lokalerna.

Även fritidsverksamheten för förskoleklasserna kommer att ordnas på Gamla Stockholmsvägen 101.

Under våren och försommaren kommer paviljongerna att rustas upp inför höstterminen och en större grusad parkering kommer också att anläggas utanför skolgården för att underlätta hämtning och lämning.

Vårdnadshavare som sökt plats för sitt barn i förskoleklass på Glömstaskolan är välkomna på ett informationsmöte i skolans matsal den 8 april klockan 16.

De som får plats kommer även att bjudas in till ett möte med möjlighet att besöka de tillfälliga lokalerna.

Den nya skolbyggnaden för F-3 beräknas vara klar till läsåret 2020/2021.

För mer information kontakta:

Andreas Gydingsgård

Biträdande verksamhetschef grundskola

Telefon: 08-535 360 21

Uppdaterad 27 mars 2019

Var informationen till din hjälp?