Höstens förskoleklasser kommer att gå i lokaler på Gamla Stockholmsvägen 101

19-03-27

Nyhet

Glömstaskolan växer och under läsåret 2019/2020 kommer de nya förskoleklasserna att placeras i tillfälliga lokaler i väntan på att den nya skolbyggnaden färdigställs.

De elever som börjar i förskoleklass på Glömstaskolan höstterminen 2019 kommer under läsåret 2019/2020 att gå i Skapaskolans gamla lokaler på Gamla Stockholmsvägen 101, en bit bortom Glömsta förskola.

Anledningen är att bygget av den nya skoldelen på Glömstaskolan för F-3-elever fortfarande pågår. Samtidigt finns det inte plats för fler årskullar i huvudbyggnaden.

Lokalerna på Gamla Stockholmsvägen 101 består av paviljonger som är väl anpassade för skolverksamhet. Det finns mottagningskök, matsal och en fin skolgård.

Från Glömstaskolan är det cirka 15-20 minuters promenad på en gång- och cykelväg till de tillfälliga lokalerna.

Även fritidsverksamheten för förskoleklasserna kommer att ordnas på Gamla Stockholmsvägen 101.

Den nya skolbyggnaden för F-3 beräknas vara klar till läsåret 2020/2021.

För mer information kontakta:

Andreas Gydingsgård

Biträdande verksamhetschef grundskola

Telefon: 08-535 360 21

Uppdaterad 28 juni 2019

Var informationen till din hjälp?