Byggnaden

Hösten 2016 öppnades dörrarna till Glömstaskolan - en helt nybyggd och innovativ kommunal skola i Flemingsberg, satt att prova nya vägar. Inledningsvis tog skolan 2016 emot elever från förskoleklass till årskurs 6 och efter hand bygger vi på med klasser upp till årskurs 9 (2019). Ett nytt skolhus för F-3 projekteras som bäst. Som mest kommer Glömstaskolan att rymma ca 800 elever. 

En miljöklassad skola  

Glömstaskolan är energieffektiv och miljöklassad. Skolan har bra gårdsmiljö och skolskog som inspirerar till såväl utevistelse, rörelse och lek som lärande.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?