Förskoleklassen

Välkommen till Glömstaskolan

Nu ser vi verkligen fram emot att få träffa alla nya
förskoleklasselever till hösten. Vi finns i den röda skolbyggnaden.
Nu tar barnen steget in i skolans värld med nya utmaningar, nya
kamrater och inspirerande lärandeprocesser.

Om skolan/förskoleklassen

Året i förskoleklass handlar mycket om trygghet samt det sociala
samspelet. De ska bli lyssnade på, känna sig sedda och vara en del
i gemenskapen. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och
skolan, där vi förbereder, utmanar och stimulerar elevernas fortsatta
utveckling och lärande.
Vi arbetar med olika tekniker och med olika material, med det
lekfulla och det estetiska. Alla sinnen ska utmanas i vår
undervisning för att nyfikenheten och engagemanget hos eleverna
ska väckas.
Vår veckoplanering utgår från läroplanen. Utifrån detta arbetar vi
alltså med flera ämnen och lärande såväl som den sociala biten.
Gå gärna in på skolverkets hemsida och läs vår läroplan! Mer
information om vår verksamhet kommer ni få i ett inlägg senare i
höst på Unikum där vi delger er lite av vår planering.
Matematiken och svenskan kopplat till det sociala samspelet är det
primära, men vår uppgift blir att anpassa detta till förskoleklass.
Vi använder oss av skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket
och Hitta matematiken.
Skolans ledord är Kunskap, Trygghet och Hälsa och de
genomsyrar vår verksamhet.

Kommunikation

På Glömstaskolan kommunicerar vi först och främst via Unikum. Du som är vårdnadshavare behöver komma in på denna portal.
Ladda ner och logga in på appen Unikum familj.

Här lägger vi ut information om vår verksamhet veckovis i form av veckobrev, om det är något speciellt som händer i skolan, utflykter, ledningsinformation samt andra viktiga saker. Även elevernas utvecklingssamtal/underlag publiceras här. För mer information så finns det att läsa på Huddinge kommuns portal, Unikum i grundskolan.

Skola24

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform med skolplikt.

Skola24 använder ni för att rapportera era barns frånvaro, ni vårdnadshavare är automatiskt anslutna till Skola24 och kan logga in direkt med e-legitimation.

Frånvaroanmälan kan också ringas in på 0515-777 600 eller anmälas via app Skola24.

All frånvaro måste inrapporteras och meddelas varje dag innan kl 08.00. Även läkar-samt tandläkarbesök anmäls till Skola24.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan ska oavsett antal dagar alltid lämnas in till läraren i klassen/mentor i ett första skede. Eleverna i förskoleklass har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.
Blankett för ansökan om ledighet för elev i grundskolan, hittar du i Huddinge kommuns e-tjänstportal, klicka sedan på Grundskola.

APT

En gång i månaden är det APT för all personal och fritids stänger då tidigare. Vi återkommer med aktuella datum och tider I början på terminen.

Allergi/specialkost

Vid eventuella allergier/specialkost ska ni förmedla detta till skolan. Intyg till att styrka skälen till specialkost finns att hämta i Huddinge kommuns e-tjänstportal.

Modersmål

Undervisning i modersmål ordnas och samordnas av Huddinge
kommun, Här ansöker du om detta. Undervisning i modersmål
gynnar barnens språkutveckling.

Organisationen på Glömstaskolan

Årets förskoleklass heter G21.
Lärare i förskoleklass är Sari, Lena .

Oss kan ni prata med främst gällande undervisning,
sociala frågor och pedagogiska frågor gällande skoldagen. Ditt barn
kommer även bli tilldelad en mentor, denna mentor kan du även
kontakta om du har övriga frågor som rör ditt barn. Vi har en tätkommunikation och vid frågor som rör eleven som är viktiga för alla så kommer informationen att förmedlas oss emellan.
Vid tveksamheter kan ni maila och få hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Vi har fritids knutet till förskoleklassen och de är med eleverna
under dagen och följer sedan med in i fritidsverksamheten. Detta
gör att eleverna får med sig samma pedagoger under sin hela
skoldag.
Fritidshemmet startar morgonomsorgen kl. 06.30 då skolans
fritidspersonal öppnar upp verksamheten.
Frukost serveras i skolans matsal kl. 07.00. Matsalen finns i vita byggnaden.
Skoldagen startar 08.10 då finns vi lärare på plats.
Lektioner hålls sedan under dagen med lärare i de olika grupperna.
Skoldagen slutar 13.10 och då går eleverna till fritids tillsammans med fritidspersonalen.
Vi lärare är inte med under fritidsverksamheten.
Grupperna brukar slumpas fram i början av terminen, och kan
komma att ändras beroende på hur vi lärare upplever att
gruppdynamiken fungerar.
Vi lärare roterar i grupperna veckovis för att på så sätt lära känna samtliga elever.
Vi ber er ha tillit till att grupperna utformas utifrån våra
professionella erfarenheter - vi har elevernas bästa och en god
lärmiljö i fokus.

Vår skolgårdslärare heter Gustav.

Rektor på Glömstaskolan heter
Ingeborg Hull

Marie Wellander
är biträdande rektor för lågstadiet och
ansvarar för förskoleklass samt fritidshem.

 

Varmt välkomna till Glömstaskolan!

Uppdaterad 13 september 2022

Var informationen till din hjälp?