Förändringar i skolledningen

Glömstaskolan står inför utmaningar med fler elever och etablering av en ny skolbyggnad, och för att möta dessa behövs en ny, förstärkt ledning. Under vårterminen kommer vi därför påbörja rekryteringen av en ny rektor till Glömstaskolan.

Under rekryteringen kommer Semira Vikström, i dag rektor på Visättraskolan, vara tillförordnad rektor på Glömstaskolan. Magnus Nyberg Blixt kommer inledningsvis att finnas kvar i skolledningen som biträdande rektor. Dessutom välkomnar vi Andreas Hass till Glömstaskolan! Han kommer att arbeta som biträdande rektor, och börjar sin anställning den 7 januari 2019.

Uppdaterad 2 januari 2019

Var informationen till din hjälp?