Skolgårdsverksamheten

På Glömstaskolan möter du som elev under raster skolgårdsverksamheten, en verksamhet som både stimulerar till ökad fysisk aktivitet, tränar eleverna i socialt samspel, förebygger utanförskap och snabbt ger dig en känsla och upplevelse av att få vara med i ett inkluderande sammanhang.

   
   

Barn leker på fotbollsplan

Verksamheten vänder sig till alla elever på skolan, ända från förskoleklassen upp till år 9.

Skolgårdsverksamheten samverkar med hela skolan och fritidsverksamheten och undervisningsformen är fritidspedagogisk. Oavsett vilken tid på dygnet eleverna är ute möter de en och samma verksamhet vilket skapar en större känsla av sammanhang och begriplighet.

Gustav o Julia

 Två pedagoger, Gustav Sundh (Förstelärare i fritidspedagogik, och skolgårdslärare) och Julia Cansu Blank (skolgårdspedagog) planerar, förbereder, utvecklar verksamheten utifrån elevernas intressen, behov och erfarenheter.

Varje rast leder dessa två pedagoger olika former av lockande, inkluderande aktiviteter vars syfte är att träna eleverna i socialt samspel, skapa nya möten mellan elever, inkludera alla oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och förutsättningar.

Barn som leker
Barn som skjuter pilbåge

Alla pedagoger på fritidshemmet är också delaktiga under raster och eftermiddagarna och möter upp elevernas intressen, behov och både deltar i leken och finns till hands för de som behöver stöd in i lek.

Detta kompletteras varje dag med att det erbjuds genomtänkta, riggade pedagogiska miljöer som hela tiden utvecklas och förändras i takt med att olika intressen tar form. Utgångspunkten är att hela tiden försöka fånga intressen, stora som små och göra dem tillgänliga för så många elever som möjligt.

Genom att också hela tiden bredda innehållet i utbudet försöker vi hela tiden sträva efter att nå så många elever som möjligt, att fånga upp eleverna i olika sammanhang, lekar och aktiviteter.

Pilbåge personal
Stor trippel med koner
Basket träning
Badminton

 

Inför varje ny vecka möts eleverna av ett begripligt, tydligt och översiktligt schema där de enkelt kan se hela veckans aktiviteter på skolgården och vad som erbjuds. Elevernas delaktighet och känsla av att kunna påverka verksamhetens innehåll ges en stor plats, är det många som uppskattar en aktivitet dyker den nästan alltid upp igen. Vi strävar efter en balans mellan trygghet och utmaning, att både erbjuda aktiviteter barnen önskar och samtidigt utmana dem att prova något nytt. 

Veckans aktivitet

Verksamhetens övergripande mål är att skapa trygghet, inkludering, utmana eleverna till nya upptäckter och framförallt att bygga elevernas självkänsla.

”Du kan, du vågar!”

Lindasare

Som elev på skolan möter du även skolgårdens utlånings bod, en central plats där du med ditt lånekort kan låna en mängd olika lekredskap för att själv skapa och initiera lekar av olika slag.

Utlåningsboden bemannas av elever från olika årskurser som frivilligt kan välja att kliva fram och både vara mer delaktiga och ta mer ansvar i verksamheten.

 

utlånings bod
utlånings bod
låna lekmaterial
utlånings bod
   

Genom att låna lekmaterial skapar eleverna själva en mängd olika lekar och sammanhang.

Sandslottsvärldar, hästhoppning, kojbyggen, gymnastik med våra mattor, bandymatcher, ringdans och olika former av bollspel.

hästhoppning
Sandslottsvärldar
Kojbyggen

Du kan också låna olika kortspel och spel om du känner för att återhämta dig lite.

Olika kortspel
Schack

Verksamheten är en av Sveriges mest erkända och en förebild för många skolor runt om i landet.

2020 fick verksamheten priset ”Svenska barnidrottspriset” för sin förmåga att nå ända fram och skapa förutsättningar.

Juryns motivering var följande:

”Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt har skolgårdsverksameten på Glömstaskolan visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utvecklas i lek och rörelse.

Gustav Sundh förespråkar alla barns rätt till rörelse oavsett individuella förutsättningar och föräldrars socioekonomiska bakgrund vilket gör honom till en föredömlig vinnare av det Svenska Barnidrottspriset 2020”

Svenska Barnidrottspriset 2020

 

Uppdaterad 22 november 2023

Var informationen till din hjälp?