Skolstart och inskolning

Skolstart och inskolning

Vår inskolning skiljer sig från förskolans, ni vårdnadshavare lämnar ert/era barn redan under första skoldagen.
Av erfarenhet vet vi att kortare dagar är att föredra då eleven får
uppleva många nya intryck under de första dagarna. Vi önskar att ni
vårdnadshavare är anträffbara under den första tiden.

Önskar ni ett särskilt överlämnande gällande ert barn för att
tillsammans med oss se till att skolan har all relevant information
som behövs inför skolstarten skicka i första led ett mail till
Pernilla Björk.

Uppdaterad 10 december 2021

Var informationen till din hjälp?