HKF 2800, Riktlinjer för förtur till bostad av sociala och medicinska skäl

Organisation:
Socialnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:20:44
Uppdaterad:
2019-04-08 16:10:45.
Ämne:
Bygglov och bostad Stöd till individer och familjer

Dokument