HKF 6210, Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Organisation:
Förskolenämnden Grundskolenämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:21:31
Uppdaterad:
2019-04-08 16:26:13.
Ämne:
Förskola Grundskola Annan pedagogisk omsorg Fritidsverksamhet Grundsärskola Öppen förskola