Gymnasiedagarna

Varje år bjuds alla elever i årskurs 9 i Huddinge in till Gymnasiedagarna i Huddinge. Det är en lokal mässa med fokus på de utbildningar som erbjuds i Huddinge kommun. 

Eleverna besöker mässan tillsammans med skolans studievägledare och undervisande lärare.

På plats finns de sex gymnasieskolorna i Huddinge kommun; de kommunala skolorna Huddingegymnasiet, Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet, Widerströmska gymnasiet och Östra gymnasiet, samt de fristående skolorna NTI-gymnasiet Södertörn och Yrkesgymnasiet. Elever på de olika programmen berättar om sina utbildningar och svarar på frågor från besökarna.

Gymnasiedagarna genomförs innan den stora gymnasiemässan i Älvsjö, 2019 är den 17 och 18 oktober i salen Sahara på Huddingegymnasiet.

Uppdaterad 1 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?