Behörighet och antagning

Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som har hand om antagningen till gymnasieskolorna i Huddinge. Gymnasieantagningen hanterar även antagningen till de fristående gymnasieskolorna.

Antagning

I början av juli får du ett slutligt antagningsbesked från Gymnasieantagningen. På Gymnasieantagningens hemsida hittar du också alla datum i antagningsprocessen och annan viktig information.

Reservantagning

Reservantagningen startar i slutet av juli. Då görs antagning till de platser som blir lediga när antagna sökanden tackar nej. I september brukar skolorna själva ta över antagningen.

Urval

Till vissa utbildningar är det många som söker och då blir det konkurrens om platserna. Urvalet görs på ditt meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval, prövas du på ditt andrahandsval och så vidare. Det är alltså noga hur du rangordnar dina val.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om betyg.

Behörighet 

I korthet gäller reglerna nedan för behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program:

Yrkesprogram

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen. Om du går ett yrkesprogram får du inte automatiskt behörighet till högskolan, men du kan läsa till de kurser som behövs, så att du blir behörig. Ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Uppdaterad 9 november 2018

Var informationen till din hjälp?