Behörighet och antagning

Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som har hand om antagningen till gymnasieskolorna i Huddinge. Gymnasieantagningen hanterar även antagningen till de fristående gymnasieskolorna.

Ung tjej med rosa hår ler mot kameran.

Viktiga datum i antagningsprocessen

  • 15 februari 2021 - Ansökan stänger kl. 23.59
  • 15 april 2021 - Preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval.
  • 17 maj 2021 - Ansökan stänger för omval kl 23.59
  • 1 juli 2021 - Slutlig antagning redovisas på Gymnasieantagningens webbplats.
  • 16 augusti 2021 - Gymnasieskolorna tar själva över reservantagningen.

gymnasieantagningen.se

Reservantagning

Reservantagningen startar i slutet av juli. Då görs antagning till de platser som blir lediga när antagna sökanden tackar nej. I augusti brukar skolorna själva ta över antagningen.

Urval

Till vissa utbildningar är det många som söker och då blir det konkurrens om platserna. Urvalet görs på ditt meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval, prövas du på ditt andrahandsval och så vidare. Det är alltså noga hur du rangordnar dina val. 

Information om betyg på Skolverkets webbplats

Behörighet 

I korthet gäller reglerna nedan för behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program:

Yrkesprogram

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen. Om du går ett yrkesprogram får du inte automatiskt behörighet till högskolan, men du kan läsa till de kurser som behövs, så att du blir behörig. Ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Uppdaterad 18 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?