Behörighet och antagning

Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som har hand om antagningen till gymnasieskolorna i Huddinge, även för de fristående gymnasieskolorna.

Reservantagning

Reservantagningen startar i slutet av juli. Då görs antagning till de platser som blir lediga när antagna sökanden tackar nej. I augusti brukar skolorna själva ta över antagningen.

Urval

Till vissa utbildningar är det många som söker och då blir det konkurrens om platserna. Urvalet görs på ditt meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval, prövas du på ditt andrahandsval och så vidare. Det är alltså noga hur du rangordnar dina val. 

Information om betyg på Skolverkets webbplats

Behörighet 

I korthet gäller reglerna nedan för behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program:

Yrkesprogram

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen. Om du går ett yrkesprogram får du inte automatiskt behörighet till högskolan, men du kan läsa till de kurser som behövs, så att du blir behörig. Ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Viktiga datum i antagningsprocessen

Ansökan till gymnasieskolan gör du via Gymnasieantagningen Storsthlm. Där finns även viktiga datum som du behöver ha koll på. Ansökan till gymnasiet öppnar 15 januari 2024 och stänger 15 februari 2024.

Viktiga datum för gymnasievalet

Uppdaterad 16 april 2024

Var informationen till din hjälp?