UngHuddinge

På webben UngHuddinge.se samlas information, aktiviteter och idéer som rör ungdomar i Huddinge.

UngHuddinge är en integrerad webbplats för och av ungdomar där innehållet präglas av olika teman och har fokus på det som händer runtom i Huddinge varje vecka.

På denna sida kan du också söka pengar till egna projekt och bidra med eget innehåll som till exempel musik, animationer och illustrationer. Gå genast till UngHuddinge och kolla!

Uppdaterad 9 november 2018

Var informationen till din hjälp?