Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Äldreomsorgsnämnden sammanträder

Äldreomsorgsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 28 augusti 2018

Tid: 17:00-20:00

Plats: Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 27 december 2017