Bli Seniorvolontär

Vill du ge av din tid och få glädje och vänskap tillbaka? Är du en god lyssnare? Då är du den vi söker! Där vänskap och medmänsklighet som står i centrum

Datum: 18 april

Tid: 16:00-17:00

Plats: Segeltorps seniorträff , Klintvägen 9, Segeltorp (OBS porten låst)

Kostnad: Gratis

Äldreomsorgens volontärer går regelbundet hem till seniorer  som antingen bor på ett äldreboende eller i eget boende.

Det vanligaste är att man träffas en gång i veckan. Vilka aktiviteter man ägnar sig åt beror på vad seniorern önskar och förmår. Det finns även behov av volontärer som är intresserade av att hålla i gruppaktiviteter på äldreboende och seniorträffar .

Kom på informationsträff 21 februari klockan 16–17.

Anmälan till informationsträff önskas senast dagen innan till
Ann-Louise Bergquist.

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen

Mer information

Kontaktperson: Ann-Louise Bergquist, frivilligsamordnare
Telefon: 08-535 312 06
E-post: ann-louise.bergquist@huddinge.se
Arrangör: Huddinge kommun
Webbplats: http://huddinge.se/seniortraffar

Uppdaterad 22 januari 2018

Var informationen till din hjälp?