Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Natur- och byggnadsnämnden sammanträder

Natur- och byggnadsnämndens möten inleds med en halvtimmes frågestund där allmänheten får ställa frågor.

Datum: 27 augusti 2018

Tid: 14:00-18:00

Plats: Tekniska nämndhuset, Sjödalsrummet, Sjödalsvägen 29, Huddinge

Uppdaterad 27 december 2017