Samråd för vattenverksamhet i norra Länna

Mellan den 23 november och 17 december pågår samråd för tillståndsansökan för vattenverksamhet i norra Länna industriområde. På öppet hus får du möjlighet att träffa representanter från kommunens projektgrupp och ställa dina frågor.

Datum: 06 december

Tid: 17:30-19:00

Plats: Östra grundskolans cafédel, Österleden 13

Det detaljplanearbete som pågår för norra Länna industriområde, fastighet Länna 45:1, innebär en utökning av industriområdet. I samband med den utökningen behöver vi vidta åtgärder som påverkar större vattenområden. För att kunna göra det behöver vi enligt miljöbalken tillstånd för vattenverksamhet.

Läs mer och ta del av planhandlingar

Tyck till

Du behöver lämna dina synpunkter skriftligen. Senast den 17 december 2017 behöver de ha inkommit Huddinge kommun via post eller e-post till:

Huddinge kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

eller till e-post: mex@huddinge.se

Läs mer och ta del av planhandlingar

Mer information

Kontaktperson: Maria Kjell Andrén, planarkitekt
Telefon: 08-535 365 64
E-post: maria.kjell-andren@huddinge.se
Arrangör: Huddinge kommun
Webbplats: www.huddinge.se/norralanna

Uppdaterad 23 november 2017

Var informationen till din hjälp?