Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 13 mars

Tid: 18:00-22:00

Plats: Stora Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 27 februari 2018