Trygghetsnätverk i Vårby

Datum: 03 april

Tid: 18:00-19:30

Plats: Arena 143, Vårby gård, Vårby Allé 18, centrumhuset plan 4

Kostnad: gratis

Välkommen till 2017 års första trygghetsnätverk i Vårby!

Innehåll

  • Uppföljning av förra mötet
  • Lägesbeskrivning   
  • Nya frågor från medborgarna       

När du anmäler dig anger du ditt namn samt att det är till Vårby du kommer, senast 30 mars.

Varmt välkomna att delta!

Christian Ottosson (C), ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd

 

Nätverket består av de lokala kommunala aktörerna i området (socialtjänsten, fritiden, skolan, gatu- och parkdrift), polisen, fastighetsägare, föreningar och, svenska kyrkan, och engagerade kommuninvånare.

 

 

 

Mer information

Kontaktperson: Catarina Klockerud
E-post: trygghet@huddinge.se
Arrangör: Huddinge kommun socialtjänsten, fritiden, skolan, gatu- och parkdrift), polisen, fastighetsägare, föreningar och, svenska kyrkan, och engagerade kommuninvånare.

Uppdaterad 24 mars 2017