Välkommen till seniorträff i Masmo

Vi uppmärksammar Världsberättardagen och internationella glädjedagen!

Datum: 21 mars

Tid: 09:00-13:00

Plats: Föreningen Expose dans & Musik, Solhagavägen 20, via gården i Masmo

Kostnad: Fika till självkostnads pris

Seniorträff i Masmo är öppen för alla seniorer, anhöriga, närstående och seniorvolontärer. Vi talar svenska och arabiska. Du kan påverka aktiviteterna på seniorträffen. Vi kan bland annat spela bingo, lösa korsord, ha decoupagemålning, smyckestillverkning, filmvisning, spela spel inne eller ute, sjunger, pysslar, promenera och gå tipspromenader eller göra utflykter.

Under hösten fortsätter vi med samtalstema som kallas för ”FOTS ” - Förebygga Ohälsa Tillsammans med Seniorer. Samtalen inriktar sig på de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande som omfattar social gemenskap och stöd, meningsfullhet, delaktighet, känna sig behövd, fysiska aktiviteter och goda matvanor. Att våga och vilja se möjligheter kan stärka och förbättra livssituationen.

Programmet:

  • 09.30–10.00 Vi fikar tillsammans och pratar om aktuella händelser.
  • 10.30–12.Trygghetsring och Väntjänsten. Frivilliga organisationer och föreningar som finns i Huddinge kommun.
  • 12.15–13.00 Liana Daneliani, äldreomsorgens danspedagog, håller i balans- och dansrörelser. Alternativt tar vi en promenad.

Varmt välkomna!

Mer information

Kontaktperson: Avtandil Zhgenti eller Ann-Louise Bergquist
Telefon: 08-535 312 19 eller 08-535 312 06
E-post: ann-louise.bergquist@huddinge.se
Arrangör: Frivilligsamordnare SÄF Huddinge
Webbplats: http://huddinge.se/seniortraffar