Vernissage om säkra skolvägar

Under höstterminen har elever i förskoleklass till årskurs 6 i Huddinge deltagit i Trafikkalenderns årliga teckningsaktivitet med temat En säker skolväg. Nu presenteras ett urval av alstren på Huddinges huvudbibliotek.

Datum: 14 december

Tid: 16:00-18:00

Plats: Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28A

Bild ritad av Alice i klass 4A på Tomtbergaskolan.

Uppgiften har varit att fundera kring trafikfarliga platser längs den egna skolvägen och skildra detta i text och bild. Syftet är att få fler vuxna att reflektera över barns utsatthet i trafiken.

Bild ritad av Jacob i klass 1A på Vistaskolan.

De medverkande barnens klasser har bjudits in till vernissagen. Medverkar gör också Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad och Emma Lidell, trafikplanerare i Huddinge kommun. Emma kommer berätta om vandrande skolbussar samt vad kommunen gör i arbete för säkra skolvägar.

Bild ritad av Sabina i klass 4B på Tomtbergaskolan.

Mer information

Kontaktperson: Emma Lidell, trafikplanerare
Telefon: 08-535 365 01
E-post: emma.lidell@huddinge.se

Uppdaterad 12 december 2017

Var informationen till din hjälp?