Lärare tillsammans med elever

Europeiskt pris till HGY-lärare!

20-11-18

Nyhet

Grattis till Anna-Karin som tilldelats en europeisk kvalitetsutmärkelse för projektet Eccho!

Anna-Karin, som är lärare på HGY, undervisar i franska. Projektet som pågick under förra läsåret, är ett samarbete mellan Huddingegymnasiet och en belgisk skola. Projektet fortsätter även detta läsår.

 

Uppdaterad 19 november 2020

Var informationen till din hjälp?