Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolor

20-03-17

Nyhet

Huddinge kommun har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation beslutat att utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med onsdagen den 18 mars.

Åtgärden syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, genom att färre personer rör sig till och från sina skolor och samlas i större grupper i klassrum och lärosalar. Därmed kan sjukvården avlastas och de mest sårbara skyddas.

Huddinge kommuns gymnasieskolor fortsätter bedriva undervisning, men på andra sätt. Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje gymnasieskola utifrån sina förutsättningar. Respektive skola kommer att ge elever och vårdnadshavare information om hur arbetet ska gå till.

 - Alla rektorer och skolledare har resonerat och planerat inför ett sådant här scenario redan vilket gör att vi har en god beredskap inför denna extraordinära situation, säger Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.

Distansundervisningens omfattning och organisation

Utgångspunkten är att utbildningen ska bedrivas i ordinarie omfattning. Mentorer och lärare kommer att vara i kontakt med sina elever under onsdagen för att beskriva vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur undervisningen ska ske.

Undervisningen kommer att vara varierad och bestå av föreläsningar, workshops, grupphandledning och individuell handledning, med olika former av kunskapsredovisningar. 

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på plats på skolan. Till exempel kan elever få stöd av behöriga lärare i små grupper eller enskilt.

Inom yrkesprogram och yrkesutbildningar kan skolorna ändra i planeringen så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle.

Många elever får möjlighet att fortsätta sin arbetsplatsförlagda utbildning (APL) på den arbetsplats där man påbörjat den delen av utbildningen. För den som inte ges sådan möjlighet anpassas individuella uppgifter. Varje skola har kontakt med berörda elever om detta.

Ersättning och närvaro

Du som är elev i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen kommer att fortsätta få studiebidrag eller motsvarande ersättning som vanligt, under förutsättning att du deltar i din undervisning enligt skolans instruktioner.

Ansvarstagande

Det är mycket viktigt att du som är elev tar ansvar för dina studier och följer din skolas instruktioner. Du som är vårdnadshavare har på samma sätt ett ansvar för att säkerställa att ditt barn deltar i undervisningen på distans och fullföljer sina studier.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet. Där fortsätter undervisningen på plats som vanligt.

Mer information

Skolverket har samlat frågor och svar om distansundervisning i samband med coronaviruset. 

Uppdaterad 17 mars 2020

Var informationen till din hjälp?