Huddingegymnasiet övergår till distansundervisning

20-03-19

Nyhet

Den fysiska skolan stängs, men undervisningen fortsätter på distans.

Med anledning av att regeringen har gått ut och rekommenderat att gymnasieskolorna ska stänga har Huddinge kommun beslutat att den fysiska skolan ska stängas tills vidare. Från och med onsdag den 18 mars övergår Huddinge gymnasium till distansundervisning.

Skolan har planerat för denna händelse och vi har goda möjligheter att genomföra vårt uppdrag även under dessa annorlunda villkor.

Obligatorisk närvaro och eget ansvar

Detta innebär en del förändringar för dig som elev, men också ett ökat ansvar för dina egna studier. Det är mycket viktigt att du följer ditt vanliga schema och aktivt närvarar på lektionen.

Här kan alla vårdnadshavare hjälpa sina ungdomar mycket, genom att ge tydligt stöd så eleverna kan sköta sina studier hemifrån.

Lärarna kommer ta en närvarokontroll. Närvaron är obligatorisk.

Vi avser att följa det normala schemat, så långt det går. Lektioner kan dock vara inställda pga sjukdom (precis som under en normal skoldag), vilket ger en håltimme. I grunden är det dock schemat som gäller.

Vad behöver jag som elev?

Eleven behöver ha tillgång till alla sina aktuella digitala Classrooms för att få veta vad den ska göra. Saknar du något sådant Classroom måste du ta kontakt, via mail, med din undervisande lärare för att få del av informationen. Alla mailadresser finns på skolans webb.

Vad som gäller för alla övningsmoment som ingår i kurserna (t ex i idrott och hälsa) får vi återkomma med mer information om senare. Inledningsvis har alla kurser teoretiska moment som går att genomföra via distansstudier.

Examination och prov

Din mentor kommer informera dig om vad som gäller.

Vad gäller för skolans lokaler?

Du som elev måste se till att du har allt material hemma som du kan komma behöva under den här tiden. Skolan är öppen, så du kan komma hit och hämta det du behöver. Ingen skolmat serveras från och med onsdag 18 mars.

Håll kontakten!

Det är viktigt att alla elever hela tiden håller kontakt med skolan genom våra kanaler HG-nYtt19/20 samt respektive lärares Classroom, för att få del av all viktig information, som skolan vill dela med sig av.

Behöver ni hjälp med något, eller undrar över något i samband med vår digitala undervisning, ber vi er i första hand ta kontakt med er mentor. Skolledningen finns också på plats, och kan också svara.

Vad händer med CSN och studiemedel?

CSN utgår precis som idag om eleven är aktiv och delta i studierna. Det är viktig att vi har betygsunderlag när det blir dags att sätta betyg, i slutet av kursen. Alla har alltså ett intresse av att den digitala undervisningen fungerar så bra som möjligt.

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker som vanligt via Skola24.

Uppdaterad 27 april 2020

Var informationen till din hjälp?