Återgång till kombinerad distans-, fjärr och närundervisning

21-03-12

Nyhet

Från och med måndagen den 15 mars kommer de kommunala gymnasieskolorna i Huddinge att återgå till ha kombinerad distans-, fjärr och närundervisning.

Gradvis återgång till undervisning på plats under vårterminen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor gradvis går över till mer undervisning på plats i skolans lokaler 25 januari–1 april 2021, beroende på hur det lokala smittläget ser ut i de olika regionerna. 

I linje med detta återgår Huddinges kommunala gymnasieskolor till kombinerad distans-, fjärr och närundervisning.

Undantag från detta gäller gymnasiesärskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever och elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion.

Rektor och gymnasiechef bedömer

Din skolas rektor bedömer tillsammans med gymnasiechef i Huddinge kommun i vilken grad närundervisning respektive fjärr- och distansundervisning ska användas på skolan.

Uppdaterad 12 mars 2021

Var informationen till din hjälp?