Tillfällig utökning av fjärr- och distansundervisning för Huddinges kommunala gymnasieskolor

21-02-23

Nyhet

På rekommendation från Smittskydd Stockholm kommer Huddinge kommuns gymnasieskolor gå över helt till fjärr- och distansundervisning under vecka 10. Detta för att minska risken för ökad smittspridning efter sportlovet.

Smittskydd Stockholm rekommenderar nu att länets gymnasieskolor helt övergår till fjärr- och distansundervisning under vecka 10 i syfte att bryta smittkedjor bland ungdomar som kan ha uppstått till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet.

Från och med måndagen den 8 mars till och med fredagen den 12 mars kommer därför alla kommunala gymnasieskolor i Huddinge kommun att helt övergå till fjärr- och distansundervisning. Undantag från detta gäller gymnasiesärskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever och elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information om hur undervisningen kommer att bedrivas från respektive skola.

I nuläget gäller den utökade fjärr- och distansundervisningen endast för vecka 10. Huddinge kommun bevakar situationen noga och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov.

Uppdaterad 23 februari 2021

Var informationen till din hjälp?