Språkutbyte med Belgien!

22-03-10

Nyhet

Äntligen blir språkutbytet med Belgien av! Detta Erasmus+projekt är ett kulturellt språkprojekt på franska och engelska med fokus på vårt kulturarv, planerat sedan länge, men uppskjutet pga pandemin. Elever som läser Franska 4 samt elever i NANAT20 kommer att åka till Antwerpen vecka 16. Redan vecka 11 får Huddingegymnasiet besök av 15 elever och tre lärare från Belgien. Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt utbyte!

Uppdaterad 10 mars 2022

Var informationen till din hjälp?