English matters!

24-03-13

Nyhet

Idag besöker 26 lärare från olika delar av Europa Huddingegymnasiet. I projektet English matters ingår ett utbyte av erfarenheter mellan olika skolor i Europa. Nästa gång är det Huddingegymnasiets engelskalärares tur att inhämta kunskaper, erfarenheter och nya idéer i en skola utanför Sverige. English matters stöds av Erasmus+.

Uppdaterad 13 mars 2024

Var informationen till din hjälp?