Fotoutställning på Galleri HGY

24-02-06

Nyhet

I årskurs tre har eleverna möjlighet att göra ett individuellt val och foto-kursen är en av de kurser som kan väljas. Kursen löper under en termin och avslutas med en utställning på skolan. Välkommen till Galleri HGY!

Uppdaterad 7 februari 2024

Var informationen till din hjälp?