Vårt arbetssätt

Vi använder ett så kallat formativt arbetssätt på HGY. Vi gör det i första hand för att vi vet att det leder till bättre studieresultat men även för att du som elev ska få förutsättningar att nå så långt som möjligt i dina studier.

Två flickor studerar
Saga och Moa pluggar i lugn och ro på en av HGYs många studieplatser.
Fotograf - Maryam SABETP20

På Huddingegymnasiet försöker vi ständigt utveckla skolans arbetssätt, och vi vet att det kommer att ge dig som elev ett bättre studieresultat och en roligare gymnasietid.

  • Våra lärare arbetar formativt i sin undervisning, där du som elev får bättre överblick över dina studier och hela tiden vet vad som krävs av dig.

  • Alla elever får (låna) varsin Chromebook, som ett viktigt verktyg i skolarbetet.

  • Vi har tänkt om kring schemaläggningen - vi tror att färre ämnen per termin och längre lektionspass är att använda tiden bättre.

Det formativa arbetssättet är kanske det viktigaste inslaget i vårt arbete, och schemaläggningen och lärplatta är verktyg som underlättar arbetet för både lärare och elever.

HGY en skola för mänskliga rättigheter

Huddingegymnasiet är, genom ett samarbete med svenska Amnesty, en skola för mänskliga rättigheter. HGY har genom samarbetet lovat att förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter genom att

  • skolans lärare vidareutbildar sig i ämnet och deltar i kampanjen "Skriv för frihet" som ordnas under hösten varje år.

  • de mänskliga rättigheterna har en central plats i undervisningen.

  • en temadag eller -vecka om mänskliga rättigheter arrangeras av skolan.

Uppdaterad 31 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?