Dagstidningar och tidskrifter

Dessa tidskrifter prenumererar biblioteket på under detta läsår.

A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Länkarna öppnas i nytt fönster.

A">A

Alkohol och narkotika

Centralförbundet för alkohol och narkotika - CAN 
http://www.can.se/

Amnesty press (Papperstidning)

Amnesty International
http://www2.amnesty.se/

Apropå

Brottsförebyggande rådet - Brå
http://www.bra.se/

Avtryck

Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund - Grön ungdom
http://www.gronungdom.se/

B">B

Barn och cancer

Barncancerfonden
http://www.barncancerfonden.se/

Barn - tidningen om barns rättigheter

Rädda barnen
http://www.rb.se/tidningenbarn/

Läsliv

MTM - Myndigheten för tillgängliga medier
http://www.mtm.se/

Biblioteksbladet

Svensk biblioteksförening
http://www.biblioteksforeningen.org/

Blått

Moderata ungdomsförbundet - MUF
http://www.muf.se/

C">C

Cap & design

https://capdesign.se

D">D

Dagen

http://www.dagen.se/

Dagens nyheter (Papperstidning)

http://www.dn.se/

Datorn i utbildningen

http://www.diu.se/

Direkt

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/Publikationer/Direkt/

Dyslexi

Svenska dyslexiföreningen
http://dyslexiforeningen.se/

E">E

Effekt - klimatmagasinet

http://www.effektmagasin.se/

F">F

Fauna och flora

http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/

Forskning och framsteg (Papperstidning)

http://www.fof.se/

Framtider

Institutet för framtidsstudier
http://www.framtidsstudier.se/

Fredstidningen Pax

Svenska freds- och skiljedomsföreningen
http://www.svenskafreds.se/fredstidningen-pax

Frihet

Socialdemokratiska ungdomsförbundet - SSU
http://www.ssu.se/

Fältbiologen

http://www.faltbiologerna.se/

G">G

Galago

http://www.galago.se/

Geologiskt forum (Papperstidning)

Geologiska föreningen
http://geologiskaforeningen.se/

H">H

Havsutsikt

Havsmiljöinstitutet
http://www.havet.nu/

Hockey

http://www.swehockey.se/.

I">I

I form

http://iform.se/

Illustrerad vetenskap (Papperstidning)

http://www.illvet.se/

IVA-aktuellt

Ingenjörsvetenskapsakademien - IVA
http://www.iva.se/

K">K

Konstperspektiv

http://konstperspektiv.nu/

Kyrkposten

Svenska kyrkan i Huddinge
http://www.svenskakyrkanihuddinge.nu/

L">L

Liberal ungdom

Liberal ungdom - LUF
http://luf.se/

Läs och skriv

Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter - FMLS
http://dyslexi.org/

M">M

Magasinet.Hockey.se (Papperstidning)

https://magasinethockey.se/

Make

http://makezine.com/

Medicinsk vetenskap

Karolinska institutet
https://nyheter.ki.se/tidskriften-medicinsk-

Modern filosofi

http://modernfilosofi.se/

Modern psykologi

http://modernpsykologi.wordpress.com/

N">N

Narkotikafrågan

Riksförbundet narkotikafritt samhälle - RNS
http://www.rns.se/

National geographic Sverige

https://www.nationalgeographic.com/

Nordens tidning (Papperstidning)

Föreningen Norden
http://www.norden.se/Nordenfakta/Nordens-tidning/

Ny teknik (Papperstidning)

http://www.nyteknik.se/

Nyhetstidningen 8 sidor, på lätt svenska

https://8sidor.se/

O">O

Omvärlden - tidningen om global utveckling

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - SIDA
https://www.omvarlden.se/

Ottar

Riksförbundet för sexuell upplysning - RFSU
http://www.ottar.se/

P">P

PC gamer

http://www.pcgamer.se/

Populär historia (Papperstidning)

http://www.popularhistoria.se/

Q">Q

 

R">R

Respons

Ett narkotikafritt Sverige - RNS
http://tidskriftenrespons.se/

Röd press

Ung vänster
http://rodpress.wordpress.com/ 

S">S

Situation Stockholm

http://www.situationsthlm.se/

Skriva

http://tidningenskriva.se/

Språktidningen

Språkrådet
http://www.spraktidningen.se/

Studio

http://studio.idg.se/

Stockholmsregionen

https://stockholmstidningen.se/

Svensk damfotboll

http://www.svenskdamfotboll.se/

Svensk linje (Papperstidning)

Fria moderata studentförbundet
https://fmsf.se/svensk-linje/svensk-linje/

Svenska dagbladet (Papperstidning)

http://www.svd.se/

Sveriges allmänna konstförening

http://www.konstforeningen.se/

T">T

Teknikhistoria (Papperstidning)

https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/

The Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/

Tempus

http://www.tempus.se/

V">V

Vi läser

http://www.vilaser.se/

World soccer

http://www.worldsoccer.com/

Vårt Huddinge (Papperstidning)

Huddinge kommun

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/sociala-medier-och-informationskanaler/#artikel-10

Världspolitikens dagsfrågor (Papperstidning)

https://www.ui.se/butiken/varldspolitikens-dagsfragor/

Uppdaterad 27 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?