Sex råd inför gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet kan kännas stort och tungt men med rätt strategi kan det underlättas betydligt. Förarbetet är det viktiga och är det som avgör hur det skall gå med hela gymnasiearbetet.

1. Börja tidigt

Håller min frågeställning eller behöver jag tänka om? Finns det tillräckligt med underlag, så att det kan det bli ett gymnasiearbete? Finns det ett stort överflöd av information? Behöver jag begränsa min frågeställning eller finna en ny vinkling på ämnet?

2. Ge dig tid i informationssökningsfasen

Var detektiv! Sök igenom tänkbara källor och försök att hela tiden tänka nytt. Använder jag rätt sökord? Kanske hittar jag nya bättre sökord under arbetet med att söka information.

3. Gör en planering

Planera ditt arbete utifrån det du funnit med syfte, disposition och sammanfattning.

4. Finn kontaktpersoner

Den som har ämneskunskap kan ge råd om litteratur och du har någon att diskutera ditt ämne med. Det ger såväl stöd som glädje.

5. Boka individuell tid med bibliotekarien

Boka en egen tid med bibliotekarien och få personlig hjälp med uppstarten av ditt gymnasiearbete och återkom gärna till bibliotekarien under arbetets gång.

6. Läsning kan ge inspiration

I Biblioteket finns litteratur om hur man kan lägga upp sitt gymnasiearbete. Dessutom har vi böcker om konsten att skriva olika typer av texter, om hur man kan berätta om sitt arbete så att det lockar till läsning - ett spännande arbete i sig.

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?