Internetkunskap och sociala medier

Internetkunskap

Förbättra dina kunskaper om sociala medier med hjälp av några kända profilers råd. Inom sina specialområden har de gjort filmer om hur man kan utveckla sin blogg, använda bilder, göra en egen tidning med RSS, backup på Internet, spårning på Internet, söka jobb och praktik genom sociala medier, videos för Internet, med mera. Disruptive Media och Internetkunskap kommer på uppdrag av .SE:s Internetfond att producera 16 stycken utbildningsfilmer om hur man blir en bättre Internetanvändare.
Ps. De källor som filmen om källkritik föreslår är inte källor som gymnasiet godkänner.
http://internetkunskap.se/

WebbIT

Internet, informationssökning, databaser, källkritik, webbtjänster, sociala medier och nya möjligheter på webben. I filmer, ljudfiler och pdf-filer berättas om möjligheter att använda webben på olika sätt. ILS, Informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå svarar för innehållet.
http://webbit.se/

Uppdaterad 6 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?