Samarbeten

En skola för mänskliga rättigheter

Huddingegymnasiet är en skola för mänskliga rättigheter genom ett samarbete med svenska Amnesty. Att i utbildningen förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter är något som alla skolor i landet har till uppgift. 

Huddingegymnasiets samarbete med Amnesty jobbar med detta enligt en särskild modell där de mänskliga rättigheterna får en central plats i undervisningen och lärarna fortbildar sig varje år kring utvecklingen på området.

Huddingegymnasiet är med i Raoul Wallenberg academys kubprogram. Programmet innebär att 30 kuber i trä, en för varje mänsklig rättighet, skickas runt till utvalda skolor runt om i Sverige och även utomlands. 

Genom arbetet med kuben och samarbetet med Amnesty får vi stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Roul Wallenbergs dag i augusti då alla 30 kuber samlas i en gemensam utställning.

Amnesty logga.

Andra samarbeten

Huddingegymnasiet har en rad samarbeten igång som stärker och utvecklar var och en av de utbildningar som du kan välja bland. Högskolor, universitet och organisationer finns bland våra samarbetspartners. Vare sig du är intresserad av naturvetenskap, teknik, språk, idrott, historia eller entreprenörskap – så finns det något som kanske kan intressera just dig.

Pedagoger som samarbetar med pedagoger

Våra lärare har utvecklat flera  andra samarbeten. Huddingegymnasiet har alltid även generöst välkomnat lärarkandidater. En öppen och utvecklande miljö är en förutsättning för ett gymnasium som tänker framåt.

Uppdaterad 14 september 2023

Var informationen till din hjälp?