Utbildningar

Huddingegymnasiet är ett teoretiskt gymnasium med sex sökbara utbildningar att välja mellan. Du väljer oss för att du vill få en bra grund att stå på när du ska välja vidare till högskolan. Vi gillar kunskaper och lärande på vår skola. Glöm inte heller bort att ha en massa skoj på vägen. Det är kunskapsglädje!

Pojke och flicka vid dator.

Följ med Emma under en skoldag! Emma går Samhällsvetenskapliga programmet och har valt Digitalt skapande som individuellt val, i årskurs 3. Filmen har hon skapat tillsammans med sina klasskamrater och är ett elevarbete i kursen Digitalt skapande.

Uppdaterad 31 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?