Ekonomi

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv. Det vill säga sett ur såväl en företagsekonomisk och entreprenöriell synvinkel som en juridisk och samhällsekonomisk.

 

Träffa en elev på Ekonomiprogrammet

Lärare berättar om Ekonomiprogrammet

Vetenskap och kreativitet

Som elev på Ekonomiprogrammet får du lära dig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du kommer också lära dig att förhålla dig källkritisk till det du läser, ser eller hör. Du kommer också utveckla din kreativa sida och lära dig vikten av samarbete för att kunna förverkliga idéer i praktiken.

Samarbeten med PwC och Ung företagsamhet

Vi är stolta över samarbetet med PwC, som är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och verksamhetsutveckling. Redan under årskurs 1 får du genomföra ett projekt där representanter från PwC medverkar och agerar mentorer och guidar dig och din grupp genom arbetet. Samarbetet fortsätter sedan under hela gymnasietiden och i årskurs 3 kan kontakten med PwC komma till stor nytta när det är dags för dig att driva ditt eget företag.

Ung företagsamhet (UF) går ut på att du både får ta del av andras erfarenheter av entreprenörskap och själv testa en egen företagsidé. Du och dina klasskamrater på Huddingegymnasiet kommer delta i UF-mässor, samt i de aktiviteter som Huddinge kommun anordnar.

Poängplan för Ekonomiprogrammet

Inriktning Ekonomi

Om du väljer inriktning Ekonomi får du teoretiska och praktiska kunskaper inom det företagsekonomiska området. Du läser kurser inom redovisning, kalkylering, marknadsföring och entreprenörskap. Du får också prova på att starta och driva ett eget företag i åk 3.

Inriktning Ekonomi

Profil: Hållbart förtagande
Programfördjupningar: Entreprenörskap, Marknadsföring, Företagsekonomisk specialisering.

Inriktning Juridik

Om du väljer Ekonomiprogrammets inriktning juridik får du kunskaper inom det juridiska området och vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du får också lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att analysera och bedöma juridiska problem och till din hjälp har du rättskällor och olika juridiska metoder.

Inriktning Juridik

Profil: Juridik
Programfördjupningar: Företagsekonomi 2, Kriminologi, Entreprenörskap och företagande (UF).

Uppdaterad 6 september 2023

Var informationen till din hjälp?