Ekonomi

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av ekonomiska frågor i ett brett perspektiv. Det vill säga sett ur såväl en företagsekonomisk och entreprenöriell synvinkel som en juridisk och samhällsekonomisk.

Tjej som ler och tittar in i kameran

Vetenskap och kreativitet

Som elev på Ekonomiprogrammet får du lära dig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du kommer också lära dig att förhålla dig källkritisk till det du läser, ser eller hör. Du kommer också utveckla din kreativa sida och lära dig viktien av samarbete för att kunna förverkliga idéer i praktiken. Det första året läser alla på ekonomiprogrammet samma kurser. Därefter väljer du ekonomisk eller juridisk inriktning.  

Ekonomisk inriktning

Om du väljer inriktning Ekonomi får du teoretiska och praktiska kunskaper inom det företagsekonomiska området. Du läser kurser inom redovisning, kalkylering, marknadsföring och organisation och ledarskap. Du får också prova på att starta och driva ett eget företag.

Inriktning Ekonomi

Profil: Hållbart förtagande
Programfördjupningar: Entreprenörskap, Marknadsföring, Företagsekonomisk specialisering.

 

Juridisk inriktning

Om du väljer Ekonomiprogrammets inriktning juridik får du kunskaper inom det juridiska området och vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du får också lära dig hur vårt samhälle påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att analysera och bedöma juridiska problem och till din hjälp har du rättskällor och olika juridiska metoder.

Inriktning Juridik

Profil: Juridik
Programfördjupningar: Företagsekonomi 2, Kriminologi, Entreprenörskap och företagande (UF).

Uppdaterad 27 november 2019

Var informationen till din hjälp?